Energetische therapie op afstand

€ 65,00

 

ENERGETISCHE THERAPIE

Energetische therapie is een eeuwenoude natuurlijke behandelwijze, die in veel culturen voorkomt. De therapie is gericht op het zelfgenezend vermogen van de mens.

Trauma, emotionele en mentale stress, onverwerkte gebeurtenissen en andere blokkades kunnen opgeslagen worden als negatieve energie in ons lichaam, waardoor we ons minder goed voelen en klachten kunnen ervaren.

Energetische therapie vergemakkelijkt het helingsproces door blokkades in ons lichaam op te ruimen, de energie te herstellen, zodat het vrij kan stromen. Ons lichaam komt weer in balans van waaruit het in staat is om op eigen vermogen zichzelf te genezen.

Energetische therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie bestaat, ook wel kosmische energie genoemd. De energetisch therapeut is in staat de universele energie over te dragen op een cliënt en tevens spanningen af te voeren. Hierdoor ontstaat balans en wordt het zelfgenezend vermogen van de cliënt bevorderd.

Als energetisch therapeut werk je vanuit een holistische visie dat wil zeggen dat we de mens zien als een geheel van mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Alles is met elkaar verbonden. Een klacht of ziekte geeft aan dat de harmonie verstoord is en de behandeling is erop gericht om het evenwicht op alle niveaus te herstellen. Als je langdurig uit balans bent op het mentale vlak (zoals angsten, piekeren of stress) kan dit uiteindelijk leiden tot emotionele onbalans (zoals somber voelen, snel huilen of snel boos worden). Dit kan weer gevolg hebben tot lichamelijke onbalans in de vorm van allerlei (pijn)klachten en ziektes.

De energetische therapie is een veilige natuurlijke behandelwijze waarvan geen negatieve gevolgen bekend zijn. De therapie kan ook aanvullend dus naast regulier en andere therapieën worden toegepast. Het is een veilige en natuurlijk behandelwijze.

Energetische energiebehandelingen hebben ook aantoonbare effecten op kleine kinderen en dieren. Hieruit blijkt dat van suggestie of placebo-effect geen sprake is.